Interesse in een kavel?

Heeft u interesse in een kavel, neem dan contact met ons op via voorzitter@parkbelangenleekstermeer.nl

Meerzicht ligt in een uniek natuurgebied. Onze groene oevers met kenmerkende rietkragen maken deel uit van een ecologische verbinding tussen de Drentse beken en het Lauwersmeer. Veel bijzondere dieren houden zich op aan de oevers of in het riet dat beschutting biedt. Ook elders op het terrein is er veel ruimte voor de natuur. De vele planten, struiken, hagen en bomen bieden beschutting en trekken ook veel dieren aan die op hun beurt ook weer nieuwe dieren aantrekken. Zo is een recreatieterrein ontstaan met hoge natuurwaarden.


Naast de hoge natuurwaarden vormt het uitgesproken groene karakter een unieke kwaliteit van Meerzicht. Dit groene karakter heeft een paar grote voordelen. Zo is wetenschappelijk aangetoond dat groene leefomgevingen een gunstig effect hebben op het welzijn van de mens. Groen verlaagt stress en is goed voor de (geestelijke) gezondheid. Ook nodigt een groene omgeving meer uit tot bewegen. Dit komt ook de lichamelijke gezondheid ten goede. Naast gezondheidsvoordelen biedt groen ook financiële voordelen. Net als huizen in een groene woonwijk 10-15% meer waard zijn dan een vergelijkbaar huis in een stenige woonwijk, heeft een groen recreatieterrein een positief effect op de economische waardeontwikkeling van de bezittingen. Dit betekent wel dat we met elkaar de hoeveelheid bebouwing op het park dienen te beperken zodat er ruimte is voor veel groen.

Bomen op de kavel zorgen voor schaduw, droge voeten, beschutting tegen wind en versterken de natuurwaarden
De verharding is ondergeschikt aan het groen

Tenslotte biedt groen goedkope en doeltreffende oplossingen tegen de klimaatverandering. Door een groene inrichting worden wateroverlast en hittestress tot op zekere hoogte voorkomen. Struiken en bomen drinken duizenden liters water en helpen om droge voeten te houden. Daarnaast zorgen struiken en bomen voor beschutting tegen harde wind, koude en hitte. Eén boom heeft maar liefst een koelvermogen van tien airco’s. Tenslotte slaan struiken en bomen langdurig CO2 op en zetten dit om in zuurstof. Hierdoor dragen struiken en bomen ook bij schone lucht en het tegengaan van een verdere opwarming van de aarde. Dit betekent dat we bomen in principe niet kappen en zoveel als mogelijk nieuwe beplanting aanbrengen.

Kavels worden diervriendelijk ingericht en beheerd