Contact

Naar wie, voor wat

Hieronder nog even het overzicht naar wie je kunt mailen over welke onderwerpen:

Algemene parkzaken | Paul

Voor allerlei vragen en opmerkingen met betrekking tot het recreëren en de dagelijkse gang van zaken. Appen gaat het snelst.

Paul – 06-51961923 / paul.meerzicht@gmail.com

Bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag van 9.00 tot 17.00 

Financiën & Administratie | Gert

Vragen over facturen, jaargeld, contributie, betalingen, lidmaatschap etc. En voor het doorgeven van wijzigingen in je gegevens

penningmeester@parkbelangenleekstermeer.nl

Bouwen & Aanleggen | Tim, Martin, Gert

Indienen van aanvragen voor bouwen & aanleggen, vragen, opmerkingen over bijvoorbeeld (ver)bouwen, tuin aanleggen etc.

bouwen.aanleggen@parkbelangenleekstermeer.nl

Groen en natuurzaken | Daniëlla en Martin (ism de natuurwerkgroep)

Advies over maaien, tuinonderhoud, snoeien, diervriendelijke tuininrichting, waarnemingen van bijzondere plantjes en diertjes doorgeven etc.

daniella@parkbelangenleekstermeer.nl 

Verenigingszaken | Eric

Voor alle vragen omtrent de vereniging, bijvoorbeeld over de ALV, statuten, de splitsing, je wilt iets agenderen of je hebt opmerkingen of klachten:

voorzitter@parkbelangenleekstermeer.nl

Website | Mascha

Voor vragen, problemen, opmerkingen en ideeën over de website van parkbelangen, kun je mailen naar:

webmaster@parkbelangenleekstermeer.nl

Fondsenwerving (ideeën voor inkomsten) | Daniëlla

daniella@parkbelangenleekstermeer.nl

Aanmelden kavels | Eric

Als je mensen kent die interesse hebben in een kavel, die kunnen zich melden bij Eric: voorzitter@parkbelangenleekstermeer.nl

Ideeënbus

Heb je ideeën over het park? Mail naar: vakantieparkmeerzicht@gmail.com