Contact

Naar wie, voor wat

Hieronder nog even het overzicht naar wie je kunt mailen over welke onderwerpen:

Algemene parkzaken | Tanja

Voor allerlei vragen en opmerkingen met betrekking tot het recreëren en de dagelijkse gang van zaken. Appen gaat het snelst.

Tanja 06 24 65 67 03

Bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag van 9.00 tot 17.00 

Financiën & Administratie | Gert

Vragen over facturen, jaargeld, contributie, betalingen, lidmaatschap etc. En voor het doorgeven van wijzigingen in je gegevens

penningmeester@parkbelangenleekstermeer.nl

Bouwen & Aanleggen | Tim, Martin, Gert

Indienen van aanvragen voor bouwen & aanleggen, vragen, opmerkingen over bijvoorbeeld (ver)bouwen, tuin aanleggen etc.

bouwen.aanleggen@parkbelangenleekstermeer.nl

Groen en natuurzaken | Daniëlla en Martin (ism de natuurwerkgroep)

Advies over maaien, tuinonderhoud, snoeien, diervriendelijke tuininrichting, waarnemingen van bijzondere plantjes en diertjes doorgeven etc.

daniella@parkbelangenleekstermeer.nl 

Verenigingszaken | Eric

Voor alle vragen omtrent de vereniging, bijvoorbeeld over de ALV, statuten, de splitsing, je wilt iets agenderen of je hebt opmerkingen of klachten:

voorzitter@parkbelangenleekstermeer.nl

Website | Mascha

Voor vragen, problemen, opmerkingen en ideeën over de website van parkbelangen, kun je mailen naar:

webmaster@parkbelangenleekstermeer.nl

Fondsenwerving (ideeën voor inkomsten) | Daniëlla

daniella@parkbelangenleekstermeer.nl

Aanmelden kavels | Eric

Als je mensen kent die interesse hebben in een kavel, die kunnen zich melden bij Eric: voorzitter@parkbelangenleekstermeer.nl

Ideeënbus | Tanja

Heb je ideeën over het park? Mail naar: vakantieparkmeerzicht@gmail.com