Beplantingslijst Meerzicht

Het is belangrijk om bij de keuze van de beplanting rekening te houden met de bodemsoort (veen) en de grondwaterstanden door de seizoenen heen. Door hiermee rekening te houden, gaat de beplanting veel langer mee en ook is het onderhoud vaak veel eenvoudiger. Daarnaast is streekeigen beplanting ook veel beter voor de in het gebied aanwezige diersoorten dan exotische beplanting.

In het onderstaande is een eerste lijst met allerlei soorten beplanting opgenomen. Dit is een levende lijst. Dat wil zeggen dat we deze lijst een aanzet is en we met elkaar dit overzicht uit kunnen breiden en aan kunnen passen.

Tot slot nog een aantal praktische tips. Houd bij de keuze en het plaatsen van de beplanting rekening met de eind-grootte van de beplanting en de fysiek aanwezige ruimte. Onder- en bovengronds. Dit voorkomt hinder in de toekomst voor jezelf en de buren. Check tenslotte ook nog even het beeldkwaliteitsplan of toestemming benodigd is van het bestuur. Zo, ja vraag toestemming aan en informeer na goedkeuring de buren.

Vaste planten, struiken en kleine bomen (tuin)

 1. Altheastruik
 2. Amerikaans krentenboompje
 3. Berk
 4. diverse bessenstruiken
 5. Boerenjasmijn
 6. Daglelie
 7. diverse fruitbomen (appel, peer, pruim, kers)
 8. Funkia
 9. Forsythia
 10. Gelderse roos
 11. Gewone vlier
 12. Hazelaar
 13. Hortensia
 14. Jacobsladder
 15. Kerstroos
 16. Knotwilg
 17. Koninginnekruid
 18. Kronkelhazelaar
 19. (Lei)Linde
 20. Longkruid
 21. Pioenroos
 22. Ridderspoor
 23. Rododendron
 24. Schoenlappersplant
 25. Sering
 26. Sierkwee
 27. Sierui
 28. Sneeuwbes
 29. Spierstruik
 30. Vingerhoedskruid
 31. Vlinderstruik
 32. Vrouwenmantel
 33. Vuurpijl
 34. Wederik
 35. Weigela
 36. Witte kornoelje
 37. Zeeuws knoopje
 38. ……….

Hagen rondom tuinen/parkeerplaats:

 1. Haagbeuk
 2. Eenstijlige meidoorn
 3. Moerasspirea
 4. Veldesdoorn/Spaanse aak
 5. ………

Struiken (heggen/onderbeplanting in bosstroken en houtsingels):

 1. Altheastruik
 2. Boerenjasmijn
 3. Egelantier
 4. Eenstijlige meidoorn
 5. Gelderse roos
 6. Gele kornoelje
 7. Geoorde wilg
 8. Gewone vlier
 9. Haagbeuk
 10. Hazelaar
 11. Hondsroos
 12. Krent
 13. Kronkelhazelaar
 14. Lijsterbes
 15. Mispel
 16. Sierkwee
 17. Sleedoorn
 18. Sneeuwbes
 19. Spierstruik
 20. Sporkehout
 21. Veldesdoorn
 22. Vogelkers
 23. Weigela
 24. Wilde appel
 25. Witte kornoelje
 26. Zoete kers
 27. Zwarte bes
 28. ………

Bomen (mandelig):

 1. Berk
 2. Es
 3. Esdoorn
 4. Iep
 5. Lijsterbes
 6. (Lei)Linde
 7. Moeraseik
 8. Schietwilg
 9. Treurwilg
 10. Witte paardenkastanje
 11. Zomereik
 12. Zwarte els
 13. ……